საველე მეგზური – საქართველოს ტყეებში გავრცელებული ძირითადი მერქნიანი სახეობები

საქართველოს ტყეებში 400–მდე სახეობის ხე და ბუჩქი იზრდება. მეტყევის მეგზურში შეტანილია საქართველოში გავრცელებული ხეებისა და ბუჩქების 100 სახეობა, რომლებიც 38 ბოტანიკურ ოჯახშია გავრცელებული. საქართველოს ტყეების მაღალი ბიომრავალფეროვნების მაჩვენებელია ენდემური და რელიქტური მერქნიანი სახეობების საკმაო სიმრავლე.

 

გადმოწერეთ საველე მეგსური

X

მადლობა !

უკაცრავად, ასეთი ელ-ფოსტა არსებობს უკვე, გთხოვთ მოგვწერეთ

აირჩიეთ :