ნარჩენების შეგროვების სერვისის დაფარვის ზონა და არაოფიციალური ნაგავსაყრელები

ნარჩენების შეგროვების სერვისის დაფარვის ზონა და არაოფიციალური ნაგავსაყრელები
არსებულ რუკებზე ნაჩვენებია არაოფიციალური ნაგავსაყრელების რაიონები და ნარჩენების შეგროვების სერვისის დაფარვის ზონა აჭარის ა.რ.–ისა და კახეთის რეგიონის მუნიციპალიტეტების მიხედვით. აღნიშნული ინფორმაცია შეგროვდა ადგილობრივ მთავრობასთან და სხვა დაინტერესებულ პირებთან დახურული კონსულტაციების შედეგად.

 

X

მადლობა !

უკაცრავად, ასეთი ელ-ფოსტა არსებობს უკვე, გთხოვთ მოგვწერეთ

აირჩიეთ :