სამთო-მოპოვებით მრეწველობას მნიშვნელოვანი წვლილი შეაქვს ეკონომიკის განვითარებაში. იგი ხელს უწყობს ინფრასტრუქტურულ განვითარებას, მოსახლეობის დასაქმებას და ზრდის სახელმწიფო შემოსავლების დივერსიფიცირების შესაძლებლობას.

 

სამთო–მოპოვებითი მრეწველობის დადებითი გავლენა გამოიხატება დასაქმების და საზოგადოების განვითარების კარგ შესაძლებლობებში, თუმცა ეს ვერ აბალანსებს მრეწველობის ამ სახეობის ნეგატიურ გავლენას გარემოზე და ადამიანის ჯანმრთელობაზე.

 

სამთო–მოპოვებითი მრეწველობა შესაძლებელია იყოს უფრო მდგრადი თუკი მოხდება ისეთი მიდგომების დანერგვა, რომლებიც გარემოზე ზემოქმედების ნეგატიურ შედეგებს შეამცირებს, ან სრულად აღმოფხვრის. იმისთვის, რომ მოხდეს ინდუსტრიის მოდერნიზება და ის გახდეს უფრო მდგრადი, საჭიროა დაინტერესებულ მხარეთა ჩართულობა და თანამშრომლობა.

სამთო–მოპოვებითი მრეწველობა

იმერეთის რეგიონი, ტყიბული

სამთო–მოპოვებითი მრეწველობა

იმერეთის რეგიონი, ტყიბული

სამთო–მოპოვებითი მრეწველობა

იმერეთის რეგიონი, ტყიბული

სამთო–მოპოვებითი მრეწველობა

იმერეთის რეგიონი, ჭიათურის მუნიციპალიტეტი, სოფელი რგანი

სამთო–მოპოვებითი მრეწველობა

საცემენტე კირქვის ღია კარიერები, კასპი

სამთო–მოპოვებითი მრეწველობა

საცემენტე კირქვის ღია კარიერები, კასპი

სიახლეები...

...ყველა

„ჩაცემენტებულების“ მოლოდინი

22.11.2016

CENN–ის მედიატური კასპში და „ჰაიდელბერგი“, რომელმაც მედიასთან ურთიერთობაზე უარი უკვე მეორედ თქვა.   ცემენტის ბუღში ცხოვრებას შეჩვეული კასპელები, სატვირთო ავტომობილების ხმაურიან გადაადგილებას ჩვეულ რიტმში იტანენ, ჯანმრთელობის გაუარესების სანაცვლოდ კი დასაქმებას ითხოვენ. ადგილობრივი ხელისუფლებ

ტრენინგები ჟურნალისტებისა და მედიის წარმომადგენლებისათვის

16.11.2016

CENN – ის ორგანიზებით 10-11 ნოემბერს მწვანე ცენტრში მედიის წარმომადგენლებისათვის გაიმართა ტრეინინგი თემაზე – ,,მასმედიის როლი გარემოსდაცვითი პოლიტიკის მომზადებასა და საზოგადოების გარემოსდაცვითი ცნობიერების ამაღლებაში“. ტრენინგი მიეძღვნა საქართველოში სამთო–მოპოვებითი მრეწველობის ფუნქციონირების

პარტნიორები

X

მადლობა !

უკაცრავად, ასეთი ელ-ფოსტა არსებობს უკვე, გთხოვთ მოგვწერეთ

აირჩიეთ :