კავკასიის გარემოსდაცვითი ცოდნის პორტალი

 

მომავლის ლიდერები, მზად უნდა იყვნენ მომავლის გამოწვევებისთვის. ჩვენ გვჯერა, რომ გარემოსდაცვით საკითხებზე ცნობიერების ამაღლება ხელს შეუწყობს საზოგადოების გაძლიერებასა და თაობების მომზადებას მომავალი გამოწვევების გადასალახად. ჩვენი მიზანია, გარემოსდაცვითი განათლების უზრუნველყოფა, აქ კი ცოდნის გავრცელების სივრცეა.

X

მადლობა !

უკაცრავად, ასეთი ელ-ფოსტა არსებობს უკვე, გთხოვთ მოგვწერეთ

აირჩიეთ :