რეგიონული განვითარება ან ბუნებრივი რესურსების ინტეგრირებული მართვა (INRM) არის პროცესი სადაც შესაბამისი სოციალურ – პოლიტიკური, ბიოფიზიკური და ეკონომიკური საკითხები გამოიყენება რესურსების მდგრადი მართვის მისაღწევად. რეგიონული განვითარება მიზნად ისახავს, ყველა დაინტერესებული მხარის ჩართვასა და ადგილობრივი რესურსების მართვის ადაპტირებას არსებულ გამოწვევებთან, მათ შორის კლიმატის ცვლილებისა და სიღარიბესთან ბრძოლის მიმართულებით.

 

თავის მხრივ, კლიმატის ცვლილება დიდ გავლენას ახდენს გარემოზე და წარმოქმნის ახალ გამოწვევებს სოფლის მეურნეობაში, რომელთა დაძლევაც მნიშვნელოვანია მდგრადი განვითარებისთვის.  არსებული ამოცანის გათვალისწინებით, შემუშავებულ იქნა ახალი მიდგომა  – კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა (CSA). მისი მიზნია სოფლის მეურნეობის გარდაქმნა ისეთ სისტემაზე, რომელიც შეარბილებს კლიმატის გავლენას  და მოახდენს მასთან ადაპტაციას, უზრუნველყოფს სასურსათო უსაფრთხოებას და შეამცირებს სათბურის გაზის ემისიას (GHG).

რეგიონული განვითარება  და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა

რეგიონული განვითარება  და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა

რეგიონული განვითარება  და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა

რეგიონული განვითარება  და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა

რეგიონული განვითარება  და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა

რეგიონული განვითარება  და კლიმატგონივრული სოფლის მეურნეობა

სიახლეები...

...ყველა

ეკომიგრანტი ქალების მიერ ამუშავებული ყველის საწარმოს გახსნა დისველში

19.04.2017

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფელ დისველში ეკო–მიგრანტ ქალთა კოოპერატივის „დისველი“ გახსნის ღონისძიება გაიმართა. ღონისძიებაში მონაწილეობდნენ საქართველოს სოფლის მეურნეობისა და საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა, განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრები, შვეიცარიის განვითარებ

ეკომიგრანტი ქალების მიერ ამუშავებული ყველის საწარმოს გახსნა დისველში

11.04.2017

2017 წლის 12 აპრილს, 12:00 სთ–ზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. დისველში გაიმართება ეკომიგრანტ ქალთა კოოპერატივის „დისველი“ ყველის საწარმოს გახსნის ცერემონიალი.   კოოპერატივი მდებარეობს ქვემო ქართლის რეგიონში, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სოფ. დისველში. სოფელი არის აჭარიდან ჩამოსახლებული ეკომიგრანტ

პარტნიორები

X

მადლობა !

უკაცრავად, ასეთი ელ-ფოსტა არსებობს უკვე, გთხოვთ მოგვწერეთ

აირჩიეთ :